Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim
Hizmet kalitemizin en önemli belirleyicilerinden biri olan çalışanlarımızın gelişimi için, mesleki, kişisel gelişim, oryantasyon ve yöneticilik becerilerini geliştirecek eğitimleri planlı bir şekilde verilmektedir.
Yılın sonunda bir sonraki yılın eğitim ihtiyacını, performans değerlendirme sonuçları, yeni yatırımlar, mesleki yeterlilik eğitimleri ve kurumsal hedefler doğrultusunda belirleyerek yıllık eğitim planları yapılmaktadır.
Önemli kurumsal değerlerimizden biri olan “sürekli gelişimi” günlük iş hayatımızın bir parçası halinde uygulamaya çalışarak, Aschem olarak öğrenen organizasyonlara iyi bir örnek teşkil etmeyi arzulamaktayız.