Enerji Politikası

Sürdürülebilir üretim yapmayı kendine öncelikli hedef olarak belirleyen ASCHEM Petrokimya Sanayi A.Ş. yurt içi ve yurt dışı müşterilerine sürekli ve kaliteli hammadde sağlayan güvenilir bir çözüm ortağıdır. Yüksek performanslı yalıtım ürünleri ile enerji tasarrufuna ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan ASCHEM Petrokimya Sanayi A.Ş. olarak;

  • Döngüsel ekonomi odaklı belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için kurumsal karbon ayak izimizi azaltmayı,
  • Tesis ve binalarımızın iklim değişikliği üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi,
  • Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yararlanmayı,
  • Önemli enerji tüketim noktalarından başlayarak, enerji verimliliği odaklı iyileştirme alanlarını tespit etmeyi ve öncelik vererek uygulamayı,
  • Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan tüm kaynağı (İnsan kaynağı, altyapı, maddi vb.) sağlamayı,
  • Üretim ve Bakım süreçleri başta olmak üzere uyguladığımız tüm yatırım ve projelerde, süreç tasarımlarında ve ilgili satın alma süreçlerinde enerji verimli ürün, donanım, hizmet ve teknolojiyi tercih etmeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim sistemimiz ile bütünleştirerek uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Enerji verimliliği bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi,
  • Çalışmalarımızda; çalışanlarımızın, komşu kuruluşların ve paydaşlarımızın risklerini kabul edilebilir en düşük risk seviyesinde tutacağımızı,