İnsan Kaynakları

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanını doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımızın memnuniyet ve bağlılığının kurumsal başarımızı yakalamada önemli bir faktör olduğunun bilinciyle hareket ederek, çalışanlarımıza çalışmaktan gurur duyacakları, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Buna ulaşmak için, tüm çağdaş insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek sektör çalışanları tarafından en çok tercih edilen işletmelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Eğitim ve Gelişim

Hizmet kalitemizin en önemli belirleyicilerinden biri olan çalışanlarımızın gelişimi için, mesleki, kişisel gelişim, oryantasyon ve yöneticilik becerilerini geliştirecek eğitimleri planlı bir şekilde verilmektedir. Yılın sonunda bir sonraki yılın eğitim ihtiyacını, performans değerlendirme sonuçları, yeni yatırımlar, mesleki yeterlilik eğitimleri ve kurumsal hedefler doğrultusunda belirleyerek yıllık eğitim planları yapılmaktadır. Önemli kurumsal değerlerimizden biri olan “sürekli gelişimi” günlük iş hayatımızın bir parçası halinde uygulamaya çalışarak, Aschem olarak öğrenen organizasyonlara iyi bir örnek teşkil etmeyi arzulamaktayız.

Ücret ve Ek Olanaklar

Ücret

Ücretler net ücret üzerinden aylık olarak ödenir. Personel ücretlerimizi, deneyim, eğitim ve çalışılan bölümler ve sektör dinamikleri göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz ücret skalaları doğrultusunda belirliyoruz.

Ulaşım

Birçok güzergâha hizmet veren servis imkânımız mevcuttur.

Sağlık Sigortası

Çalışanlarımızın sağlık hizmetlerinden özel indirimlerle faydalanmalarını sağlayacak, SGK’nın kapsam dışı tuttuğu özel hastane tedavilerindeki fark ücret uygulamasını karşılayan, Tamamlayıcı Özel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır.

Yemek

Catering Hizmetleri ile ilgili işletmemizin anlaşmalı olduğu bir firma mevcuttur.

İzin Politikamız

Personelimize çeşitli durumlarda kullanılmak üzere mazeret, ölüm, evlilik ve doğum izni verilmektedir. Yıllık ücretli izinlerimiz ise; kıdemi 1 yıldan 5 yıla kadar (beşinci yıl dahil) olanlar için 14 iş günü, 5 yıldan fazla olanlar için 20 iş günü, 15 yıl ve daha fazla olanlar için 26 iş günüdür.