Kalite Yönetim Sistemi Politikası

ASCHEM Petrokimya Sanayi A.Ş. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlediği vizyon, misyon, ilke ve değerleri ile, çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Şirket performansı, üretim kalitesi ve iş verimliliğini artırmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Hedeflerimize ulaşmayı, yüksek kalite hedeflerinin tüm çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasını sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmetlerimizi, bu kapsamdaki dokümantasyonu öğrenmiş, şirket politikası, hedefleri ve yönetmeliklerini işlerinde uygulayabilen nitelikli personelle gerçekleştirmeyi,
 • Yönetim sistemiyle, verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almayı,
 • Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği ve gelişimi sağlamayı,
 • Ürün kalitesi, performansı, proses şartları, verimliliği ve yeni ürün geliştirme konularında iş ortağı müşterileri ile yakın işbirliği içinde olmayı,
 • Tedarikçileri ile yakın işbirliği içinde olmayı, desteklemeyi ve geliştirmeyi, taahhüt eder.