Misyon ve Vizyon

Misyon

  • Global ve Bölgesel Pazar gelişmeleri çerçevesinde İş Ortaklarımızın ihtiyaçlarınıve taleplerini anlayarak, beklentilerinin üzerinde yeni ürünler ve çözümler sunarak piyasadaki başarılarını desteklemek ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için yakın iş birliği yapmak,
  • Stratejik Petrokimya sektöründe, ülkemizin milli menfaatlerini de gözeterek, ARGE/ÜRGE çalışmalarımız, ileri teknoloji yatırmlarımız ile daha etkin, uyumlu ve güvenilir çözümler ve kaliteli yeni ürünler sunmak,
  • İş Ortaklarımızın beklentilerini dikkate alarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla teknolojik çözümler ve hizmetler sunmak,
  • Bilimsel Araştırmayı, Kaliteyi ve Verimliliği bir Yaşam Felsefesi olarak benimsemek,
  • Değerlerimiz ve insan odaklı politikalarımız ile çalışanların yetkinliğini, ekip çalışmalarını ve kuruluşumuza bağlılığını üst seviyede tutmak,
  • Çevre ve İnsan Sağlığını ön planda tutarak, Geri Dönüşüm ve Sosyal Sorumluluk projelerine destek vermek.

Vizyon

ASCHEM Petrokimya Sanayi A.Ş. stratejik öneme sahip Petrokimya sektörünün önemli ürünlerinden olan Stiren Grubu Polimerlerinde yüksek teknoloji yatırımlarına ve üretimine odaklanarak;

  • Ürün Kalitemiz ve Güvenirliğimiz ile Türkiye, Avrupa, Komşu Ülkeler ve Afrika pazarlarında tercih edilen güvenilir bir tedarikçi olmak,
  • Petrokimya sektöründe ileri teknoloji yatırımlar yapmaya devam ederek, Stiren Grubu Polimerlerin üretim ve tedarik zincirinde öncü şirket olmak.